• ΟΛΥΝΘΟΣ & ΕΛΙΑ

    ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

    ΑΠΛΟΧΕΡΑ Η ΦΥΣΗ

ΕΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΣΑΚΙΣΤΕΣ

Η συγκομιδή τους γίνεται τον Σεπτέμβριο. Μετά από διαλογή και ταξινόμηση κατά μέγεθος ακολουθεί  η τσάκιση τους.

Παλιά υπήρχε ο παραδοσιακός τρόπος τσάκισης με την πέτρα αλλά με τις υπάρχουσες συνθήκες λόγω ποσότητας γίνεται με τσακιστικο μηχάνημα.  

Αφού γίνει αυτή η διαδικασία ακλουθεί η τοποθέτηση στα βαρέλια με νερό όπου μετά από αρκετές αλλαγές (του νερού) έρχεται η φυσική εκπυκρανση και τέλος  με την χρήση της άλμης (νερό με θαλασσινό αλάτι) ωριμάζουν σε διάστημα 3 μηνών που απαιτείται για την κατανάλωση τους.

Διαθέσιμες συσκευασίες: μεταλλικό δοχείο 13Kg., γυάλινο βαζάκι 200gr.