• ΟΛΥΝΘΟΣ & ΕΛΙΑ

    ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

    ΑΠΛΟΧΕΡΑ Η ΦΥΣΗ

Η συγκομιδή τους γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Μετά από διαλογή και ταξινόμηση κατά μέγεθος τοποθετούνται σε βαρέλια και με τη χρήση άλμης (νερό με αλάτι θαλάσσης) γίνεται η επεξεργασία εκπύκρανσης.

Ο χρόνος  που απαιτείται για την ωρίμανση και την κατανάλωση είναι 5 – 6 μήνες.

Διαθέσιμες συσκευασίες: μεταλλικό δοχείο 13Kg., γυάλινο βαζάκι 200gr.