• ΟΛΥΝΘΟΣ & ΕΛΙΑ

    ΜΕ ΒΑΘΙΕΣ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

  • ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

    ΑΠΛΟΧΕΡΑ Η ΦΥΣΗ

Η Όλυνθος είναι αρχαία πόλη της Χαλκιδικής, χτισμένη σε μια εύφορη πεδιάδα, στο μυχό του κόλπου της Τορώνης, κοντά στη βάση της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Η τοποθεσία κατοικείται από τη Νεολιθική Εποχή (5300-4500 π.Χ.). Σύμφωνα με την παράδοση ονομάστηκε έτσι από τον Όλυνθο, γιό του ποτάμιου θεού Στρυμόνα.

Η καλλιέργεια της ελιάς ήταν γνωστή και διαδεδομένη στην Ολυνθο απο την αρχαιότητα. Αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες ξηροθερμικές κλιματολογικές συνθήκες της Χαλκιδικής και στην εξαιρετικά προσαρμοσμένη ντόπια ποικιλία (χονδρολιά).